Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

2. konference Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR

 

Základní údaje


Generální sponzor
Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.
 
Hlavní sponzor
GlaxoSmithKline s.r.o.


Datum konání: 12. - 13. 12. 2008
(příjezd možný již 11. 12. 2008, odjezd možný 14. 12. 2008)
Místo konání: OREA HOTEL PYRAMIDA****, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6,
www.hotelpyramida.cz
Program: viz Odborný program
Společenský večer: 12. 12. 2008, OREA HOTEL PYRAMIDA****, Praha
Pro účastníky konference 400,-Kč, doprovod 800,-Kč
Začátek: cca 09.00 hodin
Registrace: 11. 12. 2008 od 17.00 - 20.00 hod.
12. 12. 2008 od 7.30 - 14.00 hod.
13. 12. 2008 od 7.30 - 11.00 hod.
Ubytování: OREA HOTEL PYRAMIDA****


REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY UBYTOVÁNÍ viz ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

  • Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
  • Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 10. 11. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

 

Věříme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši i zahraniční přední odborníci jsou zárukou kvality.

Přihlášku k aktivní účasti zasílejte do 15. 10. 2008 na adresu: sekretariát ČGPS ČLS JEP, Orlí 18, 602 00 Brno, tel./fax: 542 221 661/2, e-mail: ssgcr@ti.cz

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00 Olomouc, tel: 602 740 822, fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu

 

 

Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy. Děkujeme.

Na setkání s Vámi se těší


za Sekci kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP :
MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. - předseda
MUDr. Vladimír Dvořák - místopředseda
MUDr. Tomáš Malík - vědecký sekretář

Odborní konzultanti konference:
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Nürnberg)
prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (Milwaukee)

MUDr.Aleš Skřivánek - pověřen organizací

 

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT