Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Kontakty

Přihlášky k účasti

Adresa: Sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8
772 00 Olomouc
Telefon: +420 720 998 678
+420 724 277 964
Email: info@g-agency.eu

Přihlášky k aktivní účasti

Vyřizuje: Vědecká rada ČGPS ČLS JEP Brno
Email: cgps@nextra.cz

Platby za konferenční poplatek a ubytování

Firma: G-AGENCY s.r.o.
Banka: Česká spořitelna Olomouc
Číslo účtu: 1808339319/0800
Variabilní symbol: Rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 pro uhrazení registračního poplatku a společenského večera.
Rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80 pro uhrazení ubytování.


Údaje pro provedení platby ze zahraničí:
Banka: Česká spořitelna a.s., Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc
IBAN: CZ05 0800 0000 0018 0833 9319
SWIFT (BIC): GIBACZPX
Pozn.: Veškeré poplatky spojené s úhradou ze zahraničí hradí odesílatel.

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT