Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

(Zvýrazněné položky formuláře jsou povinné. Bez jejich vyplnění formulář nelze odeslat.)
Abstrakt své prezentace vložte do textového okna (bez formátování). Pro text abstraktu máte k dispozici 3 000 znaků. Všechny příspěvky je nutné zaslat nejpozději do 15. 10. 2014. O jejich zařazení do programu akce rozhoduje Vědecká rada akce. Každý bude informován e-mailovou formou.

PREZENTACE

Forma prezentace: sobota 6. 12. 2014 a neděle 7.12. 2014
 Volné sdělení
 Posterová sekce
Název příspěvku:
Autor/autoři:
Zařazení příspěvku do bloku:  Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
 Prevence a screening v onkogynekologii
 Onemocnění asociovaná s HPV
 Kolposkopie
Vlastní text (max. 3000 znaků):

Poznámka:

KONTAKTNÍ INFORMACE

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Organizace:
Telefon*: Mobil*:
* vyplňte alespoň jedno telefonní číslo, tj. pevnou linku nebo mobil
Email:

Upozornění

Upozornění
Přihláška k aktivní účasti nenahrazuje přihlášku účastníka konference. Pro registraci na konferenci je nezbytné vyplnit a odeslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že potvrzení neobdržíte, kontaktujte sekretariát G-AGENCY s.r.o. (info@g-agency.eu).

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT