Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis ze schůze České společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii v Praze dne 10.12.2004

Plenární schůze CSCPC se konala u příležitosti XXV. Kaňkova pražského onkologického dne gynekologů. Schůzi zahájil a vedl předseda společnosti MUDr. Jiří Ondruš.

  1. Členové společnosti byli seznámeni se zřízením webových stránek společnosti - www.kolposkopie.cz, kde lze nalézt základní informace a kontakty v rámci české společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii.
  2. Členové byli znovu upozorněni na skutečnost, že jsou vydávány funkční licence F 0l7- kolposkopická expertíza dle Stavovského předpisu č. 12 ČLK s platností od 1.1. 2003 a že o tom byli dopisem informováni i všichni přednostové gynekologických klinik a ústředí jednotlivých pojišťoven. Podmínky získání a plné znění auditu pro funkční licenci jsou k dispozici na webových stánkách společnosti.
  3. Bylo konstatováno, že příspěvková morálka členů České společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii je nízká. Pro rok 2005 bude nutno uhradit členský příspěvek během února až března 2005 . Bude vedeno i jednání s MZ ČR o možnostech finančního podílu na příspěvcích. Dále bylo opětovně konstatováno, že Česká společnost pro cervikální patologii a kolposkopii má u nás postavení sekce ČGPS, zatímco jinde ve světě je samostatnou společností.
  4. Dále MUDr. Ondruš oznámil, že ministryně zdravotnictví Emmerová dočasně pozastavila všechna jednání Komise MZd ČR pro screening karcinomu děložního hrdla aby následně provedla její personální restrukturalizaci. Zatím tedy platí doporučení stávající, zveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 7 z roku 2004.
  5. XXVI. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů se bude konat 9.12.2005 v budově 3. LF UK (Praha 10, Ruská 87). Jednodenní kongresový poplatek i nadále zůstává 300 Kč, při aktivní účasti 1. autor nebude poplatek hradit. Po bouřlivé diskuzi byla předběžně stanovená dvě témata : Výsledky v mamárním screeningu a diagnostice ZN prsu a Novinky v diagnostice ZN dolního ženského genitálního traktu.

Na závěr schůze bylo konstatováno, že Česká společnost pro cervikální patologii a kolposkopii má ke dni probíhající plenární schůze 104 členů.

Členské příspěvky žádá naše odborná společnost, resp. sekce k úhradě mezinárodních závazků, tj. pro Světovou federaci IFCPC a pro Evropskou federaci , tj.. USD 5,00 a EUR 2,00 . K úhradě těchto plateb se zavázal každý z členů v podpisu své přihlášky.

Podle výkladu stanov je platným členem společnosti pro daný kalendářní rok jen ten, kdo svou platbu uhradil. Doufáme, že požadovaná částka nepřesahuje finanční možnosti členů, a že se budeme moci nadále těšit jejich přízni.

MUDr. Pavlína Marešová
vědecký sekretář CSCPC

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT